Inger Kull DSC 6577

Main category*:
People
Person depicted:
Inger Kull
Department:
Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset
Keywords English:
BAMSE study
Caption Swedish*:
Min forskning är främst fokuserad på att identifiera faktorer av betydelse för förbättrad vård av personer med allergisk sjukdom, med ett särskilt fokus på svår sjukdom och övergången från barndom till vuxen ålder. En styrka med forskningen är möjligheten att kombinera kvantitativa metoder, baserade på avancerade statistiska analyser, med kvalitativa metoder. Forskningen utförs i en tvärvetenskaplig miljö med en blandning av forskare, doktorander och postdoktorander från olika forskningsområden och kliniskt aktiva vårdpersonal.
Caption English:
Professor, Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset Specialist nurse, Sachs´Childrens Hospital Clinical Reseach Leader, Sachs´Childrens Hospital Co-PI of the BAMSE study
Photographer*:
Stefan Zimmerman
Valid until:
2023-08-25
Photo date:
2020-08-25
Press Image:
Ja
ID:
16700
Created:
2020-08-25

Terms of use

Terms and Conditions in brief:

These Terms and Conditions of Use are binding on all users.

For the full Terms and Conditions, click here.
 • Not use this media for commercial purpose
  Without limitation, this media shall not be used for commercial purposes, i.e. in commercials, advertising or in any other way with the aim of promoting products, services, organisations etc other than and by Karolinska Institutet.
 • Not modify images
  Images shall not be modified or digitally manipulated in any way other than to adjust size, crop, or colour attributes in order to optimize it for print production.
 • Always name the creator/photographer and/or Karolinska Institutet
  When using media from Karolinska Institutet Mediabank you shall credit the creator of the media with a by-line or equivalent (caption or separate credit adjacent to the media).
 • A downloaded image is only to be used one time
  If the downloaded image will be used again, it must be downloaded again, since new Terms and Conditions may be applicable to the image.
 • By downloading media you accept our terms of use
  Usage of the media constitutes your agreement to Karolinska Institutet's terms of usage.